Нормативно-правова база

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» № 55 від 27.01.2010 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання» № 1057 від 16.12.2015 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”» № 356 від 10.05.2018 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності» № 749 від 19.09.2018 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження обов’язкових вимог до Довірчого списку» № 775 від 26.09.2018 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг» № 821 від 10.10.2018 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг» № 992 від 07.11.2018 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг» № 1215 від 18.12.2018 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав» № 60 від 23.01.2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації» № 546 від 19.06.2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства цифрової трансформації» № 856 від 18.09.2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 1068 від 11.12.2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів» № 193 від 03.03.2020 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг» № 345 від 29.04.2020 р.

Накази

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації» № 141 від 20.07.2007 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 р. за № 862/14129)

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації» № 100 від 23.06.2008 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2008 р. за № 651/15342)

Роз’яснення Міністерства юстиції України щодо порядку обчислення геш‑значення, викладені у Листі Міністерства юстиції України від 15.10.2012 № 12776‑026‑12/133

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень» № 739 від 18.12.2012 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 р. за № 108/22640)

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України «Про встановлення Вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування» № 86 від 27.11.2018 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2018 р. за № 1462/32914)

Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про позначку кваліфікованого сертифіката відкритого ключа» № 316/5/57 від 01.02.2019 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2019 р. за № 123/33094)

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру» № 3398/5 від 04.11.2019 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 р. за № 1147/34118)

Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг» № 3563/5/610 від 18.11.2019 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2019 р. за № 1172/34143)

Наказ Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу» № 27 від 19.12.2019 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2020 р. за № 33/34316)

Наказ Міністерства юстиції України «Про визнання такими, що втратили чинність наказів Міністерства юстиції України» № 173/5 від 17.01.2020 р.

Наказ Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження Порядку ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів» № 112 від 28.07.2020 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2020 р. за № 798/35081)

Наказ Міністерства цифрової трансформації України «Про затвердження форми плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, Вимог до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі» № 125 від 25.08.2020 р.

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їхніх відокремлених пунктів реєстрації» № 269 від 14.05.2020 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2020 р. за № 668/34951)