Нормативно-правова база

Кабінет Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2023 №844 “Про затвердження вимог до Довірчого списку”

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №992 “Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 №1215 “Про затвердження Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2023 №798 “Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 5.12.2023 №1276 “Про затвердження переліку схем електронної ідентифікації”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 №88 “Про внесення змін до пункту 6 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2023 №1298 “Про затвердження вимог до форматів удосконалених електронних підписів та печаток, які використовуються для надання електронних публічних послуг, та вимог до створення та перевірки удосконалених електронних підписів та печаток, що базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №193 “Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 №821 “Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг”

Адміністрація
Держспецзв’язку України

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04.03.2020 № 129 “Про затвердження Змін до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141 “Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 за № 862/14129”)

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23.06.2008 № 100 “Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2008 за № 651/15342”)

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 27.10.2020 № 687 “Про затвердження переліку стандартів та технічних специфікацій, дозволених для реалізації в засобах криптографічного захисту інформації”

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 26.02.2024 № 29/97 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства цифрової трансформації України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 вересня 2020 року № 140/614”

Міністерство цифрової
трансформації України

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 8 листопада 2023 року №139 “Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку”

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 20 липня 2020 року №107 “Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги внесення Міністерством цифрової трансформації України юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 25 серпня 2020 року №125 “Про затвердження форми плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, Вимог до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі”

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 05 грудня 2022 року №130 “Про затвердження Вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування”

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28 грудня 2023 року №191 “Деякі питання реалізації вимог стандартів, у тому числі щодо забезпечення сумісності”

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 06 квітня 2024 року №54 “Про затвердження форми плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг”

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 08 серпня 2023 року №93 “Про затвердження форми відомостей про засоби електронної ідентифікації в контексті схем електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування”

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 17 листопада 2023 №149 “Про затвердження Порядку ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів, які сформовані центральним засвідчувальним органом”

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28.02.2024 №33 “Про затвердження Регламенту роботи центрального засвідчувального органу”